Een aantal tips voor ZZP hypotheek

ZZP hypotheek

ZZP hypotheek

Als je een werknemer in loondienst bent dan kom je makkelijker aan een ZZP hypotheek dan een zelfstandige ondernemer. Dat komt omdat bij iemand in loondienst het loon de basis vormt voor de maximale hoogte van het hypotheekbedrag. Bij ZZP’ers wordt er door verstrekkers van hypotheken gekeken naar het gemiddelde inkomen van de vorige drie jaar. 

ZZP hypotheek

De inkomensverklaring bij een ZZP hypotheek

Het gemiddelde inkomen van een zelfstandige zonder personeel berekenen hypotheek verstrekkers niet zelf. Het opstellen van een inkomensverklaring en de analyse van de jaarrekeningen wordt dan gedaan door een specialistisch bureau. Heb je een Nationale Hypotheekgarantie, de NHG, dan ben je verplicht om een inkomensverklaring te laten opstellen door een geselecteerd NHG bureau. 

Dit zijn de eisen bij vaststellen van het inkomen

Het inkomen krijgt een vaststelling van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren. Verdiende je het laatste jaar minder dan het vastgestelde gemiddelde inkomen dan geldt het inkomen van het laatste jaar. Het is zo dat je maximaal één kalenderjaar geen inkomen mag hebben gehad. Ook wordt er bij het vaststellen van het gemiddelde inkomen gekeken naar het lopende boekjaar. Dit moet in de lijn zijn van het gemiddelde. Daarnaast wordt er gekeken naar correctieposten zoals een auto van de zaak. Laat je de inkomensverklaring door een gespecialiseerd bureau uitrekenen dan ben je ongeveer 240 euro exclusief BTW kwijt. Zo’n verklaring is bij de meeste hypotheekverstrekkers maximaal zes maanden geldig.

Heb je een lager gemiddeld inkomen door Corona?

Veel ZZP’ers zijn de afgelopen jaren geraakt door de Corona pandemie. Dat kan betekenen dat het gemiddelde inkomen op basis van het jaar 2020, 2021 en 2022 lager uitvalt bij de aanvraag van een hypotheek. Gelukkig hebben de overheid, NHG en hypotheekverstrekkers hier een oplossing voor bedacht. Zo moet je als ZZP’er kunnen aantonen dat de daling van je omzet door de crisis komt en dat de daling van tijdelijke aard is. Zo kunnen verstrekkers van hypotheken het inkomen baseren op de periode voor en na de Corona crisis.

Veel strengere normen bij ZZP’ers zonder een NHG

De normen bij ZZP’s, en ook bij flexwerkers, zonder NHG zijn streng. In dit geval berekenen de hypotheekverstrekkers drie inkomens. Dat gaat het om het huidige inkomen, inkomen van het laatste kalenderjaar en gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Het laagste inkomen van deze drie geldt voor de hypotheekverstrekker. Het is afhankelijk van de bank maar het laagste inkomen geldt voor 80% tot 100% mee in de berekening ZZP hypotheek. 

Tip: FinaForte